De Genieters bestaan uit een werkgroep.

GEDRAGSCODE VOOR DEELNEMERS AAN DE UITSTAPPEN VAN “DE GENIETERS”

 

 • Respecteer rust en orde op de verblijfsparking. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.Enkel bij toelating mag er muziek gespeeld worden.
 • Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.
 • Loos steeds de inhoud van WC en afvalwatertank enkel op de daarvoor voorziene plaatsen.
 • Houd steeds de verblijfsparking rein. Laat nooit vuil achter.
 • Honden horen aan de leiband en mogen medekampeerders en eventuele omwonenden niet storen. Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd.
 • Kinderen spelen niet tussen de motor-homes en dit om beschadigingen te voorkomen. Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen, zowel tijdens bezoeken als in de vrije momenten.
 • Leef steeds de richtlijnen na medegedeeld door de verantwoordelijken van de  werkgroep (vb parking, uitstappen, fietstochten, bezoeken enz.) Bij aankomst op de parking worden de richtlijnen van de parkeermeester opgevolgd zonder tegenspraak
 • De Genietersactiviteiten zijn groepsactiviteiten. Ontmoeting, sociaal contact en aangename groepssfeer zijn belangrijke waarden en succesfactoren. Iedere deelnemer draagt hier naar eigen vermogen toe bij.
 • Bij onenigheid over deze gedragscode wordt in overleg gezocht naar een oplossing die voor alle deelnemers aanvaardbaar is. Indien in overleg geen oplossing kan gevonden worden kan de werkgroep van de Genieters in uiterste nood een eenzijdige beslissing nemen om het probleem op te lossen.
 • Iedereen die deelneemt aan een activiteit neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.Iedere deelnemer is verplicht een familiale verzekering te hebben en dient zijn verzekering en polisnr op te geven..
 • Iedereen wordt verondersteld deze gedragscode te kennen en te aanvaarden.
 • De gedragscode kan ten allen tijde worden aangepast.
 • werkgroep De Genieters